Právo na Vaší straně

JUDr. PhDr. Martina Roučková, právník OSPLD


Na úvod

Filozofií Odborového svazu pozemní a letecké dopravy je poskytovat právní servis tak, aby především vyhovoval praktickým potřebám našich členů. 

Právní oddělení ve spolupráci s ostatními kolegy na OSPLD Vám bude pravidelně v rubrice Právo na Vaší straně tato témata přinášet.


Zákoník práce na řadě míst pracuje s pojmem průměrný výdělek. Násobky průměrného výdělku je například vyjádřena minimální výše zákonného odstupného, limity náhrady škody ze strany zaměstnance apod. Průměrným výdělkem nebo určitým procentem z něj jsou stanoveny některé příplatky ke mzdě či platu nebo náhrady mzdy či platu. Způsob zjišťování...