Aktuálně

Vláda schválila nařízení vlády stanovující výši sazeb mýtného od 1. března 2024, kdy nabývá účinnosti novela zákona o pozemních komunikacích. Ta umožňuje zvýšit sazby mýta zavedením tzv. čtvrté složky mýta jako poplatku za znečištění produkcí CO2 u vozidel podléhajících zpoplatnění. Změna je zavedena v souvislosti s implementací evropské směrnice,...

Odborový svaz pozemní a letecké dopravy bedlivě sleduje současné úvahy vládního kabinetu o nutnosti liberalizace pracovního práva a považuje toto téma za nebezpečné a v současné době násobeného útoku na sociální jistoty zaměstnanců v podobě "ozdravných ekonomických opatření" za téma sociálně výbušné. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby vláda...