Bezplatná NON-STOP Linka právní pomoci 

+420 771 237 333


Podmínky využití linky:

Telefonní linka "právní první pomoci" je v provozu "NON-STOP", tedy v režimu 24 / 7 / 365, a je určena pro všechny členy OSPLD. Poskytuje se v mimořádně závažných případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení.

Sem patří např.:

  • dopravní nehody se smrtí
  • dopravní nehody se zraněním
  • dopravní nehody s vysokou hmotnou škodou (škoda nad 100 000 Kč)
  • výpovědi z pracovního poměru
  • okamžité zrušení pracovního poměru

Ostatní služby právního servisu jsou řešeny standardním způsobem, tedy běžným "služebním" postupem cestou předsedy dílenského výboru, nebo zástupce v závodním výboru, nejlépe objednáním na konkrétní dobu návštěvy v kanceláři.

Upozorňujeme, že na "NON-STOP" telefonní linku se dovolají pouze řádní členové Základních organizací registrovaných v OSPLD.