Jak se stát členem

Základní organizace může vstoupit do našeho Svazu podáním písemné žádosti o vstup. Základní podmínkou vstupu je plnění Stanov Odborového svazu pozemní a letecké dopravy. Náš Svaz je připraven pomáhat zaměstnancům se založením nové odborové organizace u zaměstnavatelů, kde odbory zatím nepůsobí. 

Máte-li zájem, vyplňte základní informace a my vás budeme neprodleně kontaktovat.