Na čem nám záleží

Právní pomoc

Každý člen OSPLD má ve smyslu Řádu právní pomoci nárok na bezplatnou odbornou pomoc v pracovněprávních věcech a při řešení dopravních nehod. Tato pomoc se na základě schválení Předsednictvem OSPLD vztahuje i na zastoupení před soudy. Odbornou pomoc lze poskytnout i v případě akutního řešení závažné soukromé životní situace našeho člena vyžadující znalost práva. 

BOZP

Odborový svaz pozemní a letecké dopravy zajišťuje pro své členy kompletní servis a služby v oblasti BOZP prostřednictvím vlastního inspektora BOZP, který působí ve svazu jako odborník bezpečnosti a ochrany zdraví, které vyplývají z platné legislativy a kolektivních smluv. Při kontrolách svazových inspektorů jsou sepisovány protokoly na základě kterých mají zaměstnavatelé povinnost projednat se základními organizacemi návrhy a způsob odstranění zjištěných závad.

Důraz na profesionalitu služeb

Každá oblast v působnosti svazu je zajišťována vlastními zkušenými zaměstnanci svazu (právní servis, pracovní úrazy, poradenské služby, pomoc při kolektivním vyjednávání atd.). Klademe důraz na oblast bezpečnosti práce a řešení otázek pracovní doby a doby odpočinku v širších pracovněprávních souvislostech.

Kolektivní vyjednávání

Pro naše členy je to zásadní a velice důležitá věc. Z mnoha jednání a ohlasů víme, že účast poradce ze svazu při kolektivním vyjednávání znamená jiný postoj a chování zaměstnavatele. Často bývá racionálnější a řada předsedů z místních ZO se cítí klidněji, když za sebou cítí pomoc ze svazu.

Dobrá komunikace je základem spolupráce

Dobrá komunikace a předkládání argumentů je základem včasného a úspěšného řešení možných problémů. Chceme nastavit systém komunikace a její pravidla tak, aby každý člen měl zaručeno, že na jeho otázku bude kvalitní a odborná odpověď.      V této souvislosti musíme upozornit, že existují i problémy, které se nedají vyřešit, ale dá se o nich rozumně promluvit.

Aktivní propagace svazu na veřejnosti

Chceme dosáhnout toho, aby se o nás vědělo. Řidiči i ostatní pracovníci v dopravních a leteckých firmách, široká veřejnost, ostatní odborové svazy a organizace - všechny chceme oslovit a seznámit s naší prací. Využijeme k tomu webové stránky, sociální sítě, sdělovací prostředky i osobní setkání.

Atraktivita odborů pro stávající i nové členy

Tento úkol považujeme za nejtěžší, ale nutný, pro odbory dokonce existenční. Předpokladem je, mimo jiné, výše uvedené naplňování našich priorit. Naše heslo je a bude: BUDOUCNOST V LIDECH, LIDÉ V BUDOUCNOSTI.