Právní oddělení

JUDr. et PhDr. Martina Roučková

Právník OSPLD

E-mail: mrouckova@ospld.cz

Právní pomoc i poradenství se poskytuje výhradně prostřednictvím výboru příslušné místní základní organizace.