Kolektivní vyjednávání

Složení týmu k součinnosti při kolektivním vyjednávání:

Libor Weinstein (předseda OSPLD)

Marek Sedlák (místopředseda OSPLD)

Doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D., MBA  (externí poradce)