Otázky a odpovědi

1. Jak se stát členem OSPLD

Je to velice jednoduché, Základní organizace může vstoupit do našeho Svazu podáním písemné žádosti o vstup, nebo vyplnit kontaktní formulář na webových stránkách OSPLD.  https://www.ospld.cz/stante-se-clenem/ 

Základní podmínkou vstupu je souhlas a plnění stanov OSPLD.

2. Bezplatná NON-STOP linka právní pomoci

NON-STOP linku právní pomoci můžou v mimořádně závažných případech využít pouze členové Základních organizací registrovaných v OSPLD. Podmínkou registrace je řádné plnění Stanov OSPLD a řádný odvod členských příspěvků.