Vládní příspěvek na energie

30.08.2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustilo webovou kalkulačku, kde si domácnosti mohou spočítat orientační výši vládního příspěvku na energie. 

Ministerstvo společně s kalkulačkou spustilo i nový web https://www.energiezamene.cz/, kde lidé najdou nejen podrobnosti k takzvanému úspornému tarifu, ale například i tipy, jak mohou sami ušetřit energie.

Pomoc od státu obdrží všechny domácnosti, které mají smlouvu s dodavatelem elektřiny bez ohledu na to, jestli používají primárně plyn, elektřinu, nebo jestli mají vytápění zajištěno přes centrální vytápění či domovní kotelny. Pomoc přes úsporný tarif bude poskytnuta nadvakrát - od 1. října 2022 a od 1. února 2023.

Sleva bude poskytnuta automaticky dodavatelem elektřiny všem domácnostem, které s ním mají uzavřenu smlouvu. V případě dodávek elektřiny a plynu bude tento princip dodržen také v příštím roce. U dodávek tepla z domovních kotelen bude u zbývající části příspěvku na příští rok nutné, aby zákazník, typicky společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ), oznámil do 30. listopadu 2022 distributorovi plynu počet vytápěných bytových jednotek. Podobně v případě dodávek tepla z centrálního zásobování teplem. Tady bude muset zákazník, například SVJ, oznámit dodavateli tepla počet vytápěných bytových jednotek. Následně SVJ zohlední tuto slevu uživatelům bytů. Údaj o počtu bytů je nutnou podmínkou pro získání příspěvku.