Valorizace úrazových rent

12.09.2022

S ohledem na inflaci a nárůst cen byly od 1. 9. 2022 zvýšeny náhrady za ztrátu na výdělku (po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity) z titulu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a to jak pro samotné poškozené zaměstnance, tak také náhrady nákladů na výživu pro případné pozůstalé, pokud jim zaměstnanec jako živitel zemřel.

Příslušné valorizační nařízení vlády naleznete v odkaze ke stažení.