Valorizace minimální mzdy

16.10.2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje pravidelnou valorizaci minimální mzdy

Novelu zákoníku práce, která zavádí valorizační mechanismus minimální mzdy, posílá MPSV do meziresortního připomínkového řízení. Zákon bude stanovovat jasná a předvídatelná pravidla pro výpočet i aktualizaci minimální mzdy. Tu bude pro příslušný kalendářní rok MPSV vyhlašovat sdělením vždy do 30. září předcházejícího kalendářního roku.

Více informací najdete v tiskové zprávě.