Případy spoluzavinění při dopravní nehodě

10.09.2023

Sledujeme vývoj judikatury k otázkám spoluzavinění při dopravní nehodě 

Dopravní nehody jsou bohužel nešťastnou realitou moderního světa a odpovědnost za jejich způsobení leží na jejich vinících. Přesto však mohou nastat situace, které mají za následek "účast" poškozeného na dopravní nehodě, ve které utrpěl škodu a tím i k redukci míry jeho odškodnění. Tento fenomén se pak označuje jako "spoluzavinění".

Přinášíme zde odkaz na aktuální rozbor jednotlivých situací tak, jak je vyhodnocují právní odborníci a Nejvyšší soud ČR.

Zdroj:© EPRAVO.CZ, Mgr. Monika Skalová, advokátka