NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 361/2007 Sb., stanovení požadavků minimální teploty na pracovišti

30.08.2022

V připomínkovém řízení je aktuálně Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh nařízení vlády je předkládán za účelem revize právního rámce pro stanovení požadavků na minimální teplotu na pracovišti.

V této souvislosti je navržena úprava nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a to ve smyslu změny požadavku na minimální teplotu na pracovišti, resp. přípustnou hodnotu zátěže teplem, a to na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou přirozeně větraném, dále na pracovišti, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání, a na pracovišti s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem.