Vzniká Odborový svaz pozemní a letecké dopravy

15.04.2022

Vážené kolegyně, kolegové.

Chceme vás informovat, pokud to ještě nevíte, že dnem 15. 12. 2021 byl zaregistrován nový odborový svaz pod názvem Odborový svaz pozemní a letecké dopravy

Zřejmě vás hned napadne, a někteří z vás se již i v tomto smyslu ozvali, proč zakládáme další svaz dopravy, když už jeden svaz dopravy existuje. A zda to není zbytečné oslabování sil dopravních odborů.

Otázka je na první pohled logická, nicméně jsme přesvědčení, že tomu tak není. Nejde nám vůbec o oslabování či tříštění sil, ale naopak, o posílení dopravních odborů. Jsme sice na první pohled, co se týká objektu zájmů, konkurencí OSD, ale jak známo z běžné firemní praxe, nový subjekt se stejným zaměřením nutí ty "tradiční", pokud se chtějí udržet na trhu, k vyšším výkonům, inovacím či ke změně myšlení.

Pochopitelně víme, že na první pohled toto srovnání s firmami poněkud "kulhá", protože OSD není náš konkurent, i když jsou naše cíle stejné. Jen naše cesta k nim bude poněkud odlišná. Nemíníme se totiž neustále utápět ve vnitřních virtuálních sporech, nevyjasněných finančních kauzách, v personálních "potyčkách" či v arogancích vůči těm, kteří na to upozorňují.

V takové atmosféře se pak ztrácí hlavní poslání odborů, tedy formulování, prosazování, obhajování, ochrana a podporování kolektivních, a především individuálních zájmů zaměstnanců při utváření a stanovení pracovních, sociálních, nebo hospodářských podmínek.

Ale i tak věřím, že v některých zásadních otázkách, či událostech týkajících se celého sektoru dopravy najdeme s OSD cestu k dialogu či oboustranné podpoře.

Tedy tolik stručně na vysvětlenou, proč nové odbory v dopravě.

Naše motto: Odborový svaz je hlavně a především servisem pro své zaměstnavatele, tedy členy odborů, kteří si služby svazu svými příspěvky platí.

Naše priority

1. Důraz na profesionalitu služeb. Každá oblast v působnosti svazu je zajišťována vlastními zkušenými zaměstnanci svazu (právní servis, pracovní úrazy, poradenské služby, pomoc při kolektivním vyjednávání atd.)

2. Každý individuální člen svazu je naším zákazníkem. Každý individuální člen má právo si vyžádat relevantní informace týkající se oblasti pracovně právních vztahů, a má právo požadovat jejich řešení ve smyslu Stanov odborového svazu. Toto právo mu nesmí být odmítnuto.

3. Rychlá zájemná komunikace je základem spolupráce. Rychlá vzájemná komunikace je základem včasného a úspěšného řešení možných problémů. (Abychom dostáli této povinnosti, nastavujeme systém komunikace a její pravidla).

4. Aktivní propagace svazu na veřejnosti. Chceme, aby se o nás vědělo, jak u laické veřejnosti, tak především v ostatních odborech. Chceme proto aktivně využívat sociální sítě i jiné sdělovací prostředky. 

5. Atraktivita odborů i pro mladé zaměstnance a k udržení stávajících. Tento úkol považujeme za nejtěžší, ale nutný, pro odbory dokonce existenční. Předpokladem je, mimo jiné, výše uváděné plnění našich priorit.