Zahraniční stravné 2024

26.11.2023

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024 

Dnem 1. 1. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 341/2023 Sb., kterou se ruší Vyhláška č. 401/2022 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 158/2023.

Tabulku základních sazeb zahraničního stravného od 1. 1. 2024 najdete v příloze předpisu.