Vyjádření upřímné soustrasti

22.12.2023

1. Základní odborová organizace Letiště Praha, a. s. OS pozemní a letecké dopravy a Odborový svaz pozemní a letecké dopravy vyjadřují upřímnou soustrast při úmrtí našeho dlouholetého člena, místopředsedy odborové organizace a člena Předsednictva OSPLD pana Stanislava Kozáka, který zahynul při tragické události. 

S jeho odchodem nenahraditelně ztrácíme kolegu, který vykonal mnoho v naší společné práci, přítele a dobrého člověka.

Kdo jste Stanislava Kozáka znali, věnujte mu vzpomínku. Jsme v této smutné chvíli s jeho rodinou a sdílíme nezměrnou bolest, kterou odchod Stanislava Kozáka nám všem přinesl.

Čest jeho památce!

Jsme plně připraveni poskytnout pozůstalé rodině naši podporu.

OSPLD