Vyjádření OSPLD k potížím s odbavovacím zařízením v autobusech

28.11.2023

Řidiči se nesmí stát rukojmím selhávajících elektronických odbavovacích terminálů 

V běžných životních situacích se často setkáme všichni s povzdechem, že nás při určité činnosti zradila byť sebesofistikovanější technika. V případě řidičů autobusů, kterým selže vlivem poruchy elektronický odbavovací terminál, se však jedná o závažnou událost, která může mít dokonce fatální následky z hlediska bezpečnosti silničního provozu, pokud se řidič rozhodne během řízení tento přístroj restartovat.

Kvůli selhávajícím elektronickým odbavovacím terminálům se nyní bouří např. řidiči autobusů v Jablonci nad Nisou. Jak informovalo televizní zpravodajství, někteří už kvůli tomu podali i výpověď z pracovního poměru. Strojky nepřijímají karty cestujících a jejich restartování zabere řidičům tolik času, že šoféři raději vozí lidi zadarmo 

(srov. zdroj: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/530630-ridici-autobusu-v-jablonci-se-bouri-radeji-vozi-lidi-zadarmo?campaignsrc=tn_clipboard )

Uvedené problémy však mají další škodlivé konsekvence. Když strojky hlásí poruchu, řidič se dopravci jeví, jako kdyby jel mimo jízdní řád, a dostane pokutu. U konkrétního řidiče v Jablonci nad Nisou se tato pokuta celkem vyšplhala na neuvěřitelných téměř 55.000,- Kč.

Dopravce se zde hájí tím, že nemá možnost poruchový strojek vyměnit, neboť jej vlastní Město, kterému strojky patří.

Vzhledem k tomu, že Odborový svaz pozemní a letecké dopravy vzhledem ke svým členům a zaměstnancům dopravních firem zaznamenává rovněž případy s pokutováním řidičů formou přenosu náhrady škody na podkladu smluvního ujednání dopravce ve smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících, hledá OSPLD usilovně právní možnosti i možnosti v sociálním dialogu se zaměstnavateli k řešení tohoto problému.

Uvedený problém považujeme za závažný a dosud systémově dostatečně neřešený, řidiči autobusů se nemohou stát rukojmím toho, že nemají v tomto případě i v obdobných situacích řádné podmínky k výkonu práce, ať již tento stav jde na vrub dopravce či objednatele dopravy. Řidič jako slabší strana pracovněprávního vztahu na tento stav nemůže doplácet pokutou. Ani právní úprava zákoníku práce nemůže být vykládána mimo přípustné limity přiměřenosti a zvláštní zákonné ochrany zaměstnance v pracovněprávních vztazích, neboť zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek pro výkon práce, spravedlivého odměňování zaměstnance, rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek.