Změna sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel v roce 2023

02.04.2023

VYHLÁŠKA ze dne 28. března 2023, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 

Čl. I

V § 4 písm. d) vyhlášky č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, se částka "6,00 Kč" nahrazuje částkou "8,20 Kč".