Vyhlášení časově neomezené stávkové pohotovosti

19.05.2023

Vyhlášení časově neomezené stávkové pohotovosti

Odborový svaz pozemní a letecké dopravy (OSPLD)

vyhlašuje dnem 19. 5. 2023 časově neomezenou stávkovou pohotovost.

OSPLD sdružující zaměstnance ve všech segmentech pozemní osobní a nákladní dopravy a v dopravě letecké nemůže přihlížet asociálnímu útoku vlády v podobě konsolidačního balíčku na pracovní podmínky a životní jistoty zaměstnanců a jejich rodin a odmítá taktéž návrh důchodové reformy, která je výsledkem snah vytvořit pro důchodce z důchodového věku utrpení na hranici přežití za celoživotní dobře vykonanou práci. Účet, který si má vystavit vláda za nekoncepčnost, laxnost a neodbornost, má být sankcí pro zaměstnance za jejich poctivou práci a zátěží pro jejich rodiny. 

S tím zásadně nesouhlasíme! Máme za to, že dochází k závažnému porušení sociálního smíru. Proto se OSPLD rozhodl vyhlásit tuto stávkovou pohotovost. 

Využijeme všech zákonných možností k nekompromisní obraně oprávněných zájmů našich zaměstnanců. 

Jsme Vám v dalším k dispozici. Neváhejte nás kontaktovat.

V Praze dne 19. 5. 2023