Vláda schválila novelu zákona o zaměstnanosti

28.04.2023

Vláda schválila novelu zákona o zaměstnanosti

Návrh, který předložilo MPSV ČR, upravuje především problematiku související s agenturami práce. Zásadní je ochrana samotných zaměstnanců. Díky novele dojde k omezení délky dočasného přidělení agenturního zaměstnance k uživateli na 3 roky během 5 let. V případě platební neschopnosti zaměstnavatele by nově i agenturním pracovníkům měla být poskytnuta stejná ochrana, jako je tomu v případě kmenových zaměstnanců. Cílem je zejména zabránit nadužívání agenturní práce.

Více informací naleznete na: 

Vláda schválila novelu zákona o zaměstnanosti, posiluje ochranu agenturních zaměstnanců (mpsv.cz)