Vláda schválila novelu zákona o silničním provozu

11.01.2023

Vláda schválila novelu zákona o silničním provozu

Novela zákona o silničním provozu zjednodušuje bodový systém a zpřísňuje sankce za nejzávažnější přestupky. Zavádí zároveň povinný preventivní program pro začínající řidiče, kteří se dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu. Návrh také umožnuje řídit auto už od 17 let pod dohledem mentora. Novela putuje do Poslanecké sněmovny, platit má od roku 2024.

Podrobnosti včetně textu novely zákona a detailní tabulky přestupků naleznete na:

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Prehlednejsi-bodovy-system-schvalila-vlada,-zavadi?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy