Tuzemské stravné, sazby základních náhrad pro rok 2023

02.01.2023

Stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 129 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 196 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 307 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,40 Kč

b) osobních silničních motorových vozidel 5,20 Kč

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí 

a) 41,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů

b) 45,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů

c) 44,10 Kč za 1 litr motorové nafty

d) 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny