TRIPARTITA ZLÍNSKÉHO KRAJE APELUJE NA VLÁDU... 

26.09.2022

ZLÍN - Situaci na trhu práce, zprávy pracovních komisí, informaci o aktuálním stavu přípravy dostavby a rekonstrukce KNTB ve Zlíně i apel na vládu kvůli energetické nejistotě významných zaměstnavatelů v regionu projednala Rada hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje na své plenární schůzi 22. září.

https://www.kr-zlinsky.cz/tripartita-zlinskeho-kraje-apeluje-na-vladu-kvuli-energeticke-nejistote-zamestnavatelu-aktuality-17955.html