Setkali jsme se s panem doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA, poslancem ČR

08.07.2024

ODBOROVÝ SVAZ POZEMNÍ A LETECKÉ DOPRAVY opakovaně kontaktoval sociální partnery, kteří jsou signatáři "Memoranda k zajištění dopravní obslužnosti autobusovou dopravou v závazku veřejné služby", jejímž vyústěním má být Kolektivní smlouva vyššího stupně. Těmito signatáři jsou jak zástupci státu (dotčená ministerstva), tak zástupci samosprávy (Asociace krajů), zaměstnavatelů a odborů.

Přes opakované výzvy k jednání ve věci Kolektivní smlouvy vyššího stupně i s OSPLD zaslané datovou schránkou jsme nedostali žádnou zpětnou vazbu.

Jelikož signatáři tohoto memoranda nejeví zájem o jednání, jednal po dohodě se zástupci OSPLD zástupce opozice doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA. Na pracovní schůzce s doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA řešili zástupci OSPLD nejen náročnou situaci, kdy stát selektuje účastníky tripartity, ale také i současnou neutěšenou situaci na Letišti Václava Havla v Praze.