Rekapitulace valorizací úrazových rent

17.01.2023

Rekapitulace valorizací úrazových rent

1) Renty přiznané s účinností do 31. prosince 2021 byly navýšeny prostřednictvím valorizace rozhodného (průměrného) výdělku o 1,3 % a (plus) pevnou částku 300 Kč od 1. ledna 2022, tedy k běžnému termínu valorizací, a to na základě nařízení vlády č. 508/2021 Sb.

2) K 1. červnu 2022 byly všechny renty, a to jak ty, na které vznikl nárok do 31. 12. 2021, tak na ně vznikl nárok i později v průběhu roku 2022, znovu navýšeny. Byl valorizován průměrný výdělek o 8,2 %. Šlo o první mimořádnou valorizaci v roce 2022, a to na základě nařízení vlády č. 138/2022 Sb.

3) K 1. září 2022 pak došlo k další (druhé) mimořádné valorizaci všech rent, a to prostřednictvím valorizace rozhodného výdělku o 5,2 %, a to na základě nařízení vlády č. 256/2022 Sb.

V roce 2022 se tedy valorizovalo třikrát, když došlo k běžné valorizaci od 1. ledna 2022 a rovněž ke dvěma dalším mimořádným valorizacím v průběhu roku 2022. A nyní již zase následuje běžná valorizace k počátku nového kalendářního roku - k 1. lednu 2023.

Aktuální valorizace

Náhrada za ztrátu na výdělku se upravuje tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku již dříve zvýšený podle příslušných pracovněprávních předpisů se zvyšuje o 5,1 % a to na základě nařízení vlády č. 413/2022 Sb.

Více informací najdete v odkaze:

https://www.epravo.cz/top/clanky/k-1-lednu-2023-doslo-zase-k-bezne-a-pravidelne-valorizaci-urazovych-rent-115849.html