Prohlášení Odborového svazu pozemní a letecké dopravy k přijaté novele zákoníku práce, která byla dne 19. 9. 2023 publikována ve Sbírce zákonů

22.09.2023

Prohlášení Odborového svazu pozemní a letecké dopravy


Přijatá novela zákoníku práce, která byla dne 19. 9. 2023 publikována ve Sbírce zákonů, nad rámec uzavřené dohody sociálních partnerů, zaměstnavatelů a vlády obsahuje možnost další přesčasové práce ve zdravotnictví. O poslaneckém návrhu, který byl včleněn do novely zákoníku práce, nikdo s odbory nejednal.

Plně podporujeme závěry, které přijali delegáti krajské konference Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, i obsah dopisu, který byl tímto odborovým svazem zaslán vládě.

Přijatá novela zákoníku práce v této části legalizuje možnost, aby se pracovníci ve zdravotnictví nikoliv krátkodobě, nýbrž trvale přepínali, vystavovali se nezvládnutelným stresům a ve prospěch nadstandardního plnění pracovních úkolů dlouhodobě zcela potlačovali svůj soukromý život.

Všichni zaměstnanci v dopravě dobře ví, o čem je řeč a jaké fatální následky tato skutečnost může mít, jelikož jsou ve velmi podobné pracovní situaci.


Libor Weinstein

Předseda OSPLD

Marek Sedlák

Místopředseda OSPLD