Prohlášení Odborového svazu pozemní a letecké dopravy ke dni 27. 11. 2023, dni protestů „ZA LEPŠÍ BUDOUCNOST ČR“

10.11.2023

Prohlášení Odborového svazu pozemní a letecké dopravy ke dni 27. 11. 2023, dni protestů 

"ZA LEPŠÍ BUDOUCNOST ČR" 

Odborový svaz pozemní a letecké dopravy sdružující zaměstnance ve všech segmentech pozemní osobní a nákladní dopravy a v dopravě letecké od vyhlášení časově neomezené stávkové pohotovosti podporuje aktivity všech odborářů, kterými se vymezují proti asociálním útokům vlády na pracovní podmínky a životní jistoty zaměstnanců a jejich rodin. Odmítáme přijmout dopady konsolidačního balíčku. Dochází k závažnému porušení sociálního smíru, a proto bude OSPLD podporovat právo každého zaměstnance vyjádřit svůj nesouhlas, ať již bude sdružen v menší odborové organizaci, či ve větší odborové centrále, nebo dá svobodně sám najevo svůj nesouhlas.

Celé období stávkové pohotovosti od 19. 5. 2023 jsme se soustředili především na dialog se zaměstnavateli, kteří dávají našim členům a zaměstnancům práci, a to v zájmu udržení sociálního smíru. Jsme si totiž vědomi toho, že asociální a drakonická opatření vlády, která jsou bagatelizována vládou jako toliko nepopulární, dopadnou nejen na zaměstnance, ale i na zaměstnavatele, a je potřeba semknout celou společnost ve vyjádření, že už toho máme všichni dost! Účet, který si má vystavit vláda za nekoncepčnost, laxnost a neodbornost, má být v podobě opatření vlády sankcí pro zaměstnance za jejich poctivou práci a zátěží pro jejich rodiny, s tím nemůžeme absolutně souhlasit!

Jsme tu pro naše členy a zaměstnance, abychom zvolili vhodnou formu podpory protestu tak, abychom přispěli k pozitivnímu řešení situace.

10. 11. 2023

Za vedení Odborového svazu pozemní a letecké dopravy:

Libor Weinstein, předseda

Marek Sedlák, místopředseda