Profesní vzdělávání zaměstnanců

23.11.2023

Další profesní vzdělávání zaměstnanců

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo novou výzvu, která je součástí Národního plánu obnovy. Jejím cílem je podpořit rozvoj dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců, a to primárně v oblasti digitálních dovedností a Průmyslu 4.0. O finanční prostředky na vzdělávání zaměstnanců svých členů mohou žádat zastřešující profesní, podnikatelská a odborová sdružení a sdružení obcí.

Součástí podporovaných aktivit je i mzdový příspěvek určený na refundaci části osobních nákladů zaměstnavatele za účast zaměstnance na profesním vzdělávání.

Podrobnosti najdete v tiskové zprávě.