Připravuje se novela zákoníku práce

23.09.2022

Aktuálně byla zaslána do meziresortního připomínkového řízení novela zákoníku práce, která by měla přinést řadu významných změn zejména v oblasti:

1. úpravy práce na dálku, tj. práce z domova (§ 317 zákoníku práce)

2. změny v elektronickém doručování důležitých dokumentů (§ 334 a násl. zákoníku práce)

3. informování o obsahu pracovního poměru (§ 37 a 37a zákoníku práce)

4. dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 74 a násl. zákoníku práce)

5. doby odpočinku (§ 90 a násl. zákoníku práce)

Legislativní proces budeme sledovat a informovat o výsledném znění novely.

Návrh novely v připomínkovém řízení se podává pro informaci v příloze v odkaze níže.