OSVČ se nově mohou sdružovat a kolektivně vyjednávat

05.12.2022

Evropská komise vydala pokyny k uplatňování právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže na kolektivní smlouvy týkající se pracovních podmínek osob samostatně výdělečně činných, které jsou ve stejné pozici jako zaměstnanci. Podle těchto pokynů bude možné, aby se OSVČ obdobně jako zaměstnanci sdružovaly pro účely kolektivního vyjednávání, aniž by tím porušily pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže.

                                                    ↓