Opakovaná výzva k Memorandu ze dne 30.05.2024

04.07.2024

Dne 30.06.2024 zaslal Odborový svaz pozemní a letecké dopravy "Podání  Memorandu" všem zúčastněným stranám. K dnešnímu dni jsme neobdrželi jedinou reakci, proto jsme nuceni výzvu zaslat opětovně.