Odstupné a jeho pracovněprávní souvislosti

19.10.2022

Jedním z plnění, kterého se zaměstnanci dostává v souvislosti se skončením pracovního poměru, je odstupné. Jeho účelem je podle judikatury Nejvyššího soudu kompenzovat zaměstnanci v zákonem vymezených případech nepříznivé důsledky spojené se skončením pracovního poměru. Skončení některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr právo zaměstnance na odstupné nezakládá. Právní úprava odstupného vyvolává řadu otázek. Chybuje se rovněž v tom, kdy se pojistné z příslušného plnění odvádí a kdy ne.

Přiložený materiál odpovídá na některé vybrané otázky, a to z pohledu pracovněprávní úpravy, právní úpravy pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení.