Novinky v dopravě pro rok 2024

03.01.2024

Rok 2024 přinese mnoho změn v dopravě.

Novela zákona o silničním provozu přinese přehlednější bodový systém. Jsou v něm jasně daná pásma pokut a bodů, novela zavádí preventivní opatření pro začínající řidiče. Zpřísňují se postihy pro řidiče, kteří dělají přestupky vědomě, za bagatelní přestupky budou mírnější tresty.

Podrobnosti naleznete v přiložených materiálech a odkazech.

Odkaz (mdcr.cz)