Novelizace zákoníku práce

05.10.2022

Odborovému svazu pozemní a letecké dopravy není lhostejný legislativní proces v souvislosti s novelizací zákoníku práce, a proto vyjádřil své připomínky k chystaným změnám příslušných ustanovení zákoníku práce.

Vypracované připomínky jsme v daném termínu zaslali na ČMKOS a MPSV ČR tak, aby byly řádně předneseny a navrženy.

Úplné znění připomínek k novelizaci zákoníku práce je k dispozici v odkazu níže.