Novela zákona o důchodovém pojištění

29.07.2023

Novela zákona o důchodovém pojištění prošla Poslaneckou sněmovnou

Odborový svaz pozemní a letecké dopravy ve shodě se sociálními partnery nepovažuje přijatý koncept parametrických změn za racionální opatření směřující ke smysluplné reformě či modernizaci českého důchodového systému, ale za krok restriktivní fiskální politiky vlády namířený proti nejzranitelnějším skupinám osob. Připomínky ČMKOS a ASO k návrhu zákona v rámci připomínkového řízení doplňujeme v příloze.

Poslanci v novele zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, rozhodli o zpřísnění předčasných důchodů, zpomalení řádné valorizace penzí a nahrazení mimořádné valorizace penzí dočasným přídavkem při vyšším růstu cen.

Aktuálně se důchody zvyšují vždy v lednu o inflaci a polovinu růstu reálných mezd. Od příštího roku by se měl brát v úvahu výhradně růst cen pro domácnosti důchodců. Kromě toho se započte pouze třetina růstu reálných mezd.

Součástí novely zákona o důchodovém pojištění je rovněž úprava mimořádných valorizací penzí. Nově by valorizaci důchodů v mimořádném termínu mělo nahradit dočasné plnění, které by se vyplácelo částečně v jednotné výši v podobě dočasného přídavku k důchodu a částečně v závislosti na výši vypláceného důchodu.

I u dočasného plnění má nadále platit, že k němu dojde, pokud cenový růst překročí 5 %. Jestliže bude tato podmínka splněna, pak dojde v nejbližším červenci nebo ve lhůtě 4 měsíců, pokud bude podmínka splněna v dubnu, květnu nebo červnu, ke zvýšení procentních výměr vyplácených důchodů a zahájení výplaty dočasného přídavku k důchodu.

Místo navýšení o celý nárůst cen se pro stanovení výše dočasného přídavku k důchodu a zvýšení procentních výměr použije jen 60 % změřeného růstu cen. Takto stanovený růst bude rozdělen na dvě poloviny. Podle první poloviny se stanoví výše jednotné částky dočasného přídavku, a to tak, aby odpovídal částce zvýšení průměrného starobního důchodu o 30 % růstu cen. Podle druhé poloviny se určí procento zvýšení procentních výměr vyplácených důchodů, a to tak, aby opět odpovídalo zvýšení průměrného starobního důchodu o 30 % růstu cen. Rozdělením zvýšení na pevnou část a na procentní část bude zajištěno, že se v období bezprostředně po zvýšeném růstu cen relativně více zvýší příjmy příjemců nižších důchodů, doplňuje důvodová zpráva k novele zákona.

Předčasný důchod jinak

Novela počítá s tím, že se zkrátí maximální rozsah možného předčasného odchodu do důchodu na 3 roky. Dále zákon zpřísňuje a sjednocuje koeficienty krácení za předčasnost. Každé započaté 90denní období by nadále mělo být penalizováno částkou odpovídající vždy 1,5 % výpočtového základu (už by se nepočítalo v prvních obdobích 0,9 % a 1,2 %). Zásadní je i to, že další podmínkou nároku na předčasný důchod má být získání pojištěné doby 40 let.

Dále by mělo dojít k vynětí procentních výměr trvale krácených starobních důchodů vyplácených před dosažením důchodového věku z valorizací důchodů.