Nesouhlasíme s postupem vlády namířeným proti zaručeným mzdám.

23.12.2022

Odborový svaz pozemní a letecké dopravy považuje vládou schválené nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, za selektivní postup, který nezohledňuje náročnou a odpovědnou práci řidičů a zaměstnanců příslušných skupin prací.

Schválené nařízení vlády od 1. ledna 2023 sice zvyšuje sazbu minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin ze současné výše 96,40 Kč na 103,80 Kč za hodinu, resp. z 16 200 Kč na 17 300 Kč měsíčně a zvyšuje nejnižší úrovně zaručené mzdy pro 1. a 8. skupinu prací. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro 2. až 7. skupinu prací pro rok 2023 však zůstávají ve stávající výši.

Zvýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy v 1. a 8. skupině prací a ponechání skupin 2. až 7. bez valorizace představuje vybočení z dosavadní praxe valorizace nejnižších úrovní zaručené mzdy. Dosud se vždy při valorizaci pracovalo s lineárním růstem všech sazeb. Vládou přijaté řešení lze považovat z našeho pohledu za neústavní a nerovné, neboť nedošlo ke změně vzájemného poměru složitosti, odpovědnosti nebo namáhavosti vykonávané práce mezi jednotlivými skupinami prací v rámci zaručené mzdy.

I naši zaměstnanci v dopravě si zaslouží důstojné pracovní a mzdové podmínky!

Úplné nařízení vlády 

↓↓↓