Nastavení výše výživného v souladu s novou doporučující tabulkou

13.10.2022

Aktuální doporučující tabulka ministerstva spravedlnosti by měla být východiskem pro lepší rozhodování soudů, neboť soudci by měli ještě více brát ohled na individuální situaci v rodinách.  

Výše výživného v České republice nemá stanovenou maximální ani minimální hranici. O jeho výši rozhoduje buď dohoda mezi partnery, či soud. Doporučující tabulka není sice pro soudy závazná, ale je zamýšlena jako nástroj pro veřejnost, aby mohli sami rodiče dospět k vhodné výši výživného, ať už při rozpadu neformálního svazku či při úpravě poměrů nezletilého dítěte při rozvodu manželství. Jde zejména o to, aby měli rodiče alespoň povědomí, jaká výše výživného by byla pro jejich dítě či děti odpovídající. Smyslem institutu doporučující tabulky je, aby se u rodičů dětí předešlo smyšleným představám ohledně výše výživného.

Podrobné informace s doporučující tabulkou naleznete v odkaze:

https://www.epravo.cz/top/clanky/mate-nastavenou-vysi-vyzivneho-v-souladu-s-novou-doporucujici-tabulkou-115364.html