NAŘÍZENÍ VLÁDY - úprava odměny za čekání zaměstnanců v dopravě

01.07.2024

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. června 2024

kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku