Náklady na brýle musí uhradit zaměstnavatel. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie

12.10.2023

Náklady na brýle musí uhradit zaměstnavatel. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie

Pokud používáte brýle nebo kontaktní čočky ve své práci, zaměstnavatel vám je musí uhradit. Rozhodl o tom Soudní dvůr EU v Lucemburku již na konci minulého roku. V samotném rozhodnutí se uvádí, že zaměstnavatel je povinen poskytnout svým zaměstnancům zvláštní korekční prostředky, které slouží k nápravě a prevenci poruch zraku v souvislosti s prací se zobrazovací technikou. Mezi takové prostředky patří dioptrické brýle a kontaktní čočky. Nemusí přitom jít jen o brýle a čočky, které využíváte pouze v práci. Může se jednat o brýle, které nosíte běžně a současně je využíváte v práci.

Zaměstnavatel má dvě možnosti, jak tuto novou povinnost vůči zaměstnancům plnit. První možností je přímé poskytnutí dioptrických brýlí nebo kontaktních čoček. Druhá možnost je náhradou nezbytných nákladů vynaložených pracovníkem. V této souvislosti je důležité upozornit, že v rozhodnutí Soudního dvora EU se uvádí, že zaměstnavatel tuto povinnost nemůže splnit mzdovým příplatkem danému pracovníkovi.

Rozhodnutí Soudního dvora EU v Lucemburku je výsledkem žaloby rumunského zaměstnance, který žádal od zaměstnavatele proplacení nákladů na brýle.

Uvedený rozsudek najdete v odkaze níže.