Metodická informace  benefity 2024

28.12.2023

Generální finanční ředitelství vydalo "metodickou informaci" ke změnám ve zdanění zaměstnaneckých benefitů. 

Generální finanční ředitelství reaguje na vládní balíček, který od 1. ledna 2024 omezuje některé daňové úlevy.

Součástí informace je i tabulka s uvedením daňového režimu jednotlivých benefitů.

Všechny dosud od daně osvobozené nepeněžní benefity, které zaměstnavatel zaměstnanci poskytne, budou od roku 2024 osvobozeny od daně z příjmů na straně zaměstnance pouze do výše poloviny průměrné mzdy (aktuálně 21 984 Kč ročně). Současně se sjednotí podmínky pro osvobození příspěvku na stravování bez ohledu na jeho formu.

Úplné znění metodické informace naleznete v příloze.