Materiál MPSV ČR k jednotnému postupu při aplikaci přechodných ustanovení k transpoziční novele zákoníku práce 

29.09.2023

Materiál MPSV ČR k jednotnému postupu při aplikaci přechodných ustanovení k transpoziční novele zákoníku práce (zákonu č. 281/2023 Sb.), která nabývá účinnosti dnem 1. října 2023 (část změn k 1. lednu 2024)

MPSV připravilo materiál, v němž na praktických příkladech osvětluje základní pravidla, jimiž se upravuje vztah nové právní úpravy k dosavadní právní úpravě a k právním vztahům podle ní vzniklým. Tato zvláštní pravidla se dotýkají oblasti informační povinnosti zaměstnavatele o základních aspektech pracovněprávního vztahuadohod o práci na dálku. Jde o nezávazný výklad.

Materiál s praktickými příklady najdete ZDE

Vzor dokumentu – Informace o obsahu pracovního poměru najdete na: Práce a právo (mpsv.cz)