I. řádný Sjezd Odborového svazu pozemní a letecké dopravy

13.04.2023

V Brně se konal I. řádný Sjezd Odborového svazu pozemní a letecké dopravy

Dne 13. 4. 2023 se v Brně za účasti téměř 50 delegátů a hostů konal historicky první Sjezd Odborového svazu pozemní a letecké dopravy (OSPLD). Zástupci odborových organizací sdružených ve Svazu se sešli, aby diskutovali o důležitých tématech pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců a zvolili ze svých řad nového předsedu a místopředsedu Svazu. Do těchto odpovědných funkcí byli zvoleni se silným mandátem pan Libor Weinstein jako předseda OSPLD a pan Marek Sedlák jako místopředseda OSPLD.

Delegáti se rovněž věnovali diskuzím o důležitých otázkách týkajících se pracovního trhu a postavení zaměstnanců v silniční a letecké dopravě zejména v kontextu negativních dopadů současných i avizovaných opatření vlády na sociální podmínky zaměstnanců. Profese zaměstnanců v dopravě je náročná a odpovědná a delegáti akcentovali nutnost jejího řádného vnímání u zaměstnavatelů i veřejnosti.