Cestovní náhrady

11.07.2023

Od 1. července 2023 se mění vyhlášková cena motorové nafty pro účely stanovení náhrady, k jejímuž vyplacení je dle zákoníku práce povinován zaměstnavatel zaměstnanci, který provedl nákup pohonné hmoty pro jízdu "dieslem" na pracovní cestu. Je to druhá změna vyhlášky č. 467/2022 Sb. stanovící výši cestovních náhrad pro rok 2023. Znovu se týká statisticky zjištěných zprůměrovaných cen pohonných hmot. (Výše stravného se nemění.)

 Cena nafty na benzínkách klesla už v dubnu, vyhlášková cena se mění až od července

Podle údajů Českého statistického úřadu za měsíc duben 2023 došlo ke snížení průměrné ceny 1 litru motorové nafty na 34,40 Kč. Pokles ceny oproti dosavadní částce obsažené od 1. ledna 2023 ve vyhlášce č. 467/2022 Sb., a to 44,10 Kč, tak činí 22 %. Z tohoto důvodu se mění zmíněná vyhláška novelou příslušné vyhlášky, a to vyhláškou č. 191/2023 Sb. Vyhlášková cena nafty se tak snižuje z 44,10 Kč na 34,10 Kč.

Adolf Maulwurf 

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Více informací: zde