Odborový svaz pozemní a letecké dopravy

+420 724 882 835 | info@ospld.cz

K letišti 1019/6, Praha 6 – Ruzyně, 161 00
IČO: 14189551

Datová schránka: qs9c2sx

Kontakt


Statutární zástupci


Libor Weinstein

Předseda

Telefon: +420 771 240 093

E-mail: lweinstein@ospld.cz

Kancelář: Mendlovo náměstí 616/19, Brno

Úřední hodiny: 7:00-15:00


Marek Sedlák

Místopředseda

Telefon: +420 724 882 835

E-mail: msedlak@ospld.cz

Kancelář: K letišti 1019/6, Praha 6 - Ruzyně

Úřední hodiny: 7:00-15:00


Seznam členů předsednictva

Libor Weinstein

Člen předsednictva za Jihomoravský kraj

Telefon: +420 771 240 093

E-mail: lweinstein@ospld.cz

Marek Sedlák

Člen předsednictva za Prahu

Telefon: +420 724 882 835

E-mail:msedlak@ospld.cz

Miroslav Lipner

Člen předsednictva za Zlínský kraj

Telefon: +420 778 983 250

E-mail: mlipner@ospld.cz


Revizní komise svazu

Předseda: 

Doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D., MBA (e-mail: isvoboda@ospld.cz)


Právník svazu

JUDr. et PhDr. Martina Roučková (e-mail: mrouckova@ospld.cz)

Právní pomoc i poradenství se poskytuje výhradně prostřednictvím výboru příslušné místní základní organizace.


Složení týmu k součinnosti při kolektivním vyjednávání:

Libor Weinstein (předseda OSPLD)

Marek Sedlák (1. místopředseda OSPLD)

JUDr. et PhDr. Martina Roučková

Doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D., MBA - externí poradce

Svazoví inspektoři BOZP

Ing. Jaromír Ticháček

Číslo osvědčení: ROVS/6317/PREV/2019

doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D. MBA

Číslo osvědčení: ROVS/1051/PREV/2021

Seznam základních organizací, které jsou našimi členy:

Základní organizace Odborového svazu pozemní a letecké dopravy DPMB

Základní organizace Odborového svazu pozemní a letecké dopravy Letiště Praha

Základní organizace Odborového svazu pozemní a letecké dopravy Kroměříž